Plantering är det effektivaste och säkraste sättet att skapa ny skog efter en avverkning. På Lantz Skogsvård jobbar vi efter devisen “Lantzkvalitet” vilket innebär att vi ställer väldigt höga krav på vårt arbete.

Vi arbetar efter våra kunders kvalitetsmål och samtliga av våra medarbetare har genomfört de utbildningar som krävs för att arbeta inom skogen. Däribland Grönt Kort från Skogsbrukets Yrkesnämnd och även Skötselskolan, som är i samarbete mellan SYN och de största skogsföretagen i Sverige. Vi genomför dessutom en intern utbildning för vår medarbetare.

Priset för planteringen beror på många olika variabler, bland annat hyggets storlek, dess terräng och avstånd till närmaste väg. Kontakta respektive regionsansvarig för vad vi kan erbjuda dig.

Skötskelskolans webbplats.

Skogsbrukets yrkesnämnds webbplats.