Om du inte röjer går du miste om framtida intäkter. Utan röjning blir det klenare träd, sämre kvalitet och fel trädslag i skogarna. En röjning som utförs vid rätt tidpunkt ökar ditt rotnetto vid den första gallringen med 30 procent. Så för att få ut maximalt ur din skog ska du röja.

Vi har en lång erfarenhet av olika sorters röjningsarbete. Vi utför ungskogsröjning, underväxtröjning i gallring samt röjning i slutavverkning.

Vad kostar det då att röja? Kostnaden är beroende av antal röjstam per hektar, beståndets medlhöjd och terrängsvårigheter. Vi prissätter röjningarna efter gröna arbetsgivarnas prestationsmall.